Nowy Targ

ul. Królowej Jadwigi 29c
34-400 Nowy Targ
Tel: 502 585 684
Tel: 18 26 648 24

Maków P.

ul. Rynek 1/7
Maków Podhalański
Tel: 504 181 967
Tel: 509 157 716

Egzamin na prawo jazdy

Sprawdź termin swojego egzaminu

Data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr (np. 19.06.2006)

Egzamin teoretyczny

Od 19 stycznia 2013 roku uległ zmianie egzamin teoretyczny na prawo jazdy.

Kandydaci na kierowców zdają egzamin teoretyczny na prawo jazdy złożony z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem kandydata jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

Podczas egzaminu zadaniem kandydata na kierowcę jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajduje się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajduje się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wszystkie pytania nowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi poprzez wskazanie jej na ekranie stanowiska egzaminacyjnego i zatwierdzenie jej we właściwym polu. Przed zatwierdzeniem pytania osoba egzaminowana może zmieniać odpowiedzi. Po zatwierdzeniu, nie będzie już takiej możliwości.

Pytania z wiedzy podstawowej (takie, które dotyczą wszystkich kategorii prawa jazdy) są wyświetlane na ekranie komputera jako pierwsze. Mogą one być zadawane w formie pytań do zdjęć lub filmów z prawdziwymi sytuacjami drogowymi, zagadnieniami prawnymi, elementami infrastruktury drogowej, pojazdami itp. Osoba egzaminowana ma w takiej sytuacji 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zaproponowanych na ekranie. W tej części egzaminu kandydat na kierowcę odpowiada wyłącznie „TAK” lub „NIE” na postawione pytania. Jeżeli w ciągu 15 sekund nie padnie odpowiedź lub nie zostanie ona zatwierdzona, wtedy program egzaminacyjny samoczynnie przejdzie do kolejnego zadania, a poprzednie nie zostanie zaliczone. Po wyświetleniu 20 pytań egzaminacyjnych z wiedzy podstawowej, program przejdzie do pytań specjalistycznych.

Część specjalistyczna egzaminu składa się z pytań właściwych wyłącznie dla kategorii prawa jazdy, którą kandydat na kierowcę chce uzyskać. W zależności od sytuacji mogą się tam znaleźć pytania typowe dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub dla uprawnień do kierowania tramwajem. W tej części egzaminu kandydat na kierowcę ma do czynienia z trzema wariantami odpowiedzi oznaczonymi literami A, B i C. Każde z zadań egzaminacyjnych posiada wizualizację w formie filmu lub zdjęcia. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Jeżeli w tym czasie nie zostanie zatwierdzona żadna odpowiedź, wtedy program automatycznie przejdzie do kolejnego zadania. Po zatwierdzeniu ostatniego pytania, kandydatowi na kierowcę wyświetla się wynik z liczbą uzyskanych punktów wraz z informacją o wyniku egzaminu.

Czas trwania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy jednej kategorii nie może przekroczyć 25 minut. W sytuacji, gdy kandydat na kierowcę chce zdawać egzamin na więcej niż jedną kategorię, wtedy czas trwania egzaminu wydłuża się o kolejne 25 minut, a procedura egzaminacyjna powtarza się z nowo wylosowanymi pytaniami.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uprawnia do zdawania egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 995)
Obowiązuje od 19.01.2013r.

Egzamin praktyczny

Od 1 stycznia 2015 roku małej zmianie uległ egzamin praktyczny na prawo jazdy.

1. W „trosce o środowisko” egzaminatorzy będą dodatkowo oceniali umiejętności jazdy energooszczędnej czyli ekojazdę.

  • Właściwa zmiana biegów - osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h.
  • Hamowanie silnikiem (czyli noga ze sprzęgła!) - korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

2. Wraz z nowymi przepisami i modyfikacją zadań egzaminacyjnych pojawiły się też nowe pola w arkuszu egzaminacyjnym: dodano pola nr 32 i 33 o treści:

  • Właściwa zmiana biegów, jazda energooszczędna
  • Hamowanie silnikiem przy zatrzymaniu i zwalnianiu - jazda energooszczędna

Ekologiczny, oszczędny kierowca posiada przede wszystkim umiejętność przewidywania i wyciągania wniosków z sytuacji na drodze. To przede wszystkim kierowca myślący.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. 2014 poz. 594).
Obowiązuje od 01.01.2015r.

Ceny egzaminów na prawo jazdy

Egzamin teoretyczny
Egzamin 50 PLN
Egzamin praktyczny
Kategoria AM 200 PLN
Kategoria A1, A2 lub A 200 PLN
Kategoria B 200 PLN
Kategoria B1, C1, D1 lub T 200 PLN
Kategoria C, D lub B+E 250 PLN
Kategoria C1+E, C+E, D1+E lub D+E 250 PLN

Od stycznia 2017 roku dodatkową, jednorazową opłatą do egzaminu jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 20 zł. Egzamin teoretyczny na kat. AM, A1,A2, A, B1, B odbywa się w Ośrodku egzaminacyjnym w Nowym Targu, kat. C i D w Nowym Sączu. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany w Nowym Targu tylko na kat. B1, B.

Posiadamy wszystkie nowe samochody Suzuki Baleno takie jak ma Ośrodek egzaminacyjny, a jeśli ktoś będzie chciał odbyć swoje szkolenie na samochodzie Audi A1 ten samochód jest podstawiany na egzamin. Podobnie na kat B1 samochód Microcar 65 A2 PA jest tym samym samochodem którym jeździsz i zdajesz.

Transport osobowy Dla Ciebie i Twojej firmy